Op donderdag 8 december 2022 (14.00 – 20.15 uur) vindt de landelijke conferentie Uitkomstgerichte Zorg, blijvend in beweging plaats! We kijken naar de resultaten van het Programma Uitkomstgerichte Zorg en hoe deze in de praktijk worden toegepast. We blikken ook vooruit. Wat gaan we doen om de beweging naar uitkomstgerichte zorg nóg groter te maken? En hoe zorgen we ervoor dat we de resultaten implementeren en borgen? Er is speciale aandacht voor de resultaten van het Santeon Experiment Uitkomstindicatoren. In het Experiment wordt uitkomstinformatie toegankelijk gemaakt voor samen beslissen.

Voor wie?

De conferentie Uitkomstgerichte Zorg, blijvend in beweging richt zich op betrokkenen bij de medisch specialistische zorg. Denk aan patiënten(vertegenwoordigers), verpleegkundigen, artsen, ICT-deskundigen, managers en zorgbestuurders, maar ook beroepsverenigingen, zorgverzekeraars, onderzoekers en overheden.

Programma

Het gaat om een conferentie ‘in real life’. Het programma is deels ook online te volgen. De locatie is de Fokker Terminal in Den Haag. De conferentie start op donderdag 8 december 2022 om 14.00 uur (inloop vanaf 13:30 uur) en we ronden om 20.15 uur af met een borrel. Uiteraard zorgen we voor avondeten. Het volledige programma vindt u hier.

Deelname

U kunt zich hier inschrijven voor de conferentie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Programma Uitkomstgerichte Zorg

Het Programma Uitkomstgerichte Zorg wil meer inzicht creëren in uitkomsten van zorg die er voor de patiënt echt toe doen en stimuleren dat die inzichten worden gebruikt om de zorg voor patiënten nog verder te verbeteren. Bijvoorbeeld doordat patiënt en zorgverlener die inzichten gebruiken om samen te beslissen over de behandeling of doordat zorgprofessionals die inzichten gebruiken om samen te leren en verbeteren. De organisaties die samen het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg hebben ondertekend, werken samen aan het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Zie voor meer informatie: www.platformuitkomstgerichtezorg.nl.

Dagvoorzitter: Marcel Brosens

Marcel Brosens is communicatiestrateeg en gesprekleider. Hij begeleidde veel bijeenkomsten als moderator en dagvoorzitter, onder andere op het gebied van zorg en gezonde leefstijl.